VLOT vzw

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

Nieuws   Vereniging   Tijdschrift   Activiteiten   Nieuwsbrief   Informatie   Forum   FAQ   Contact

 

> Nieuws Français | English

 

 

       
                 
WORD NU LID VAN ONZE VERENIGING   Schrijf een bijdrage voor ons tijdschrift   Vraag subsidie aan voor jouw klassiek project   Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief   Word fan van onze pagina op Facebook

 

 

 

NIEUWS

 

 

 

 

 

Nascholing over de waarde van de klassieke talen

 

Op woensdag 24 oktober 2018 organiseert de VLOT haar jaarlijkse nascholing. Het thema deze keer is de taalversterkende en cultuurverruimende waarde van de klassieke talen, die wordt behandeld door prof. Christian Laes en dr. Evelien Bracke. Meer info

 

 

Folder Latijn: iets voor jou?

 

De VLOT heeft een folder gemaakt waarin aan leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. Hij telt 8 pagina's (A5-formaat), werd professioneel vormgegeven en wordt volledig in kleur gedrukt. Hij wordt te koop aangeboden aan alle scholen. Bestellen kan tot uiterlijk 31 oktober 2018. Meer info

 


 

Cicero opnieuw in Tinnenpot

 

Op maandag 15, donderdag 18, maandag 22 en donderdag 25 oktober 2018 wordt Cicero opnieuw gespeeld in Tinnenpot in Gent. De catilinarische redevoeringen van de Romeinse schrijver en advocaat Cicero werden bewerkt tot een theaterstuk door Daniel Gybels (zelf ook advocaat). Guido Vanderauwera geeft met Romeins elan stevig gestalte aan de imposante, wijze, soms zachtmoedige, maar zeer gedreven staatsman-consul. Meer info

 

 

Studiereis Macedonië. Rijkdom, macht en identiteit

 

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen in 2018 opnieuw een intensieve nascholingscursus voor docenten. Na een studiedag aan de UvA bestaat de cursus nog uit een achtdaagse studiereis naar Noord-Griekenland (17-24 oktober 2018). De inhoudelijke leiding van de studiedag en de reis is in handen van Vladimir Stissi (mediterrane archeologie) en Christine de Haan-Oudshoorn (klassieke taal- en letterkunde). Meer info

 

 

Project en vertaalwedstrijd Ovidius 2000

 

2000 jaar geleden stierf Ovidius in zijn ballingsoord aan de Zwarte Zee. Zijn culturele nalatenschap is enorm. Sinds de oudheid heeft Ovidius met zijn tragisch levenspad en zijn veelzijdig werk schrijvers en kunstenaars geïnspireerd. Nog steeds behoren zijn verzen tot het curriculum van de leerlingen Latijn in het secundair onderwijs. Met het project Ovidius 2000 wil het NKV Oost-Vlaanderen de erfenis van de dichter in het voetlicht plaatsen en voortbouwen aan zijn nalatenschap. Meer info

 

Er wordt o.a. een vertaalwedstrijd voor scholieren georganiseerd. Die bestaat uit een klassikale vertaling van een fragment uit de Metamorphoses. Het wedstrijdreglement en de opgave vind je hier. De prijzen en diploma's worden uitgereikt op het Ovidius 2000-event op zaterdag 3 november 2018. Affiche

 

 

Filosofische lezingenreeks in Berchem

 

Filosofiehuis Het Zoekend Hert in Berchem organiseert de komende maanden de lezingenreeks Denkers van de intieme inkeer. Zo is er o.a. op 18 november 2018 de lezing Epicurus en de vriendschap in het verborgene door prof. Keimpe Algra. Meer info

 

 

Nascholingen Universiteit van Amsterdam

 

De Universiteit van Amsterdam (NL) organiseert twee nascholingen voor classici: Verteltechniek in Vergilius' Aeneis. Postacademische verdiepingscolleges (6 bijeenkomsten vanaf vrijdag 23 november 2018) en Delphi binnenstebuiten gekeerd (vrijdag 8 februari 2019). Meer info

 

 

Certaminacomité zoekt juryleden

 

Het Certaminacomité doet opnieuw een beroep op de bereidheid van leerkrachten Latijn en Grieks om deel uit te maken van een of meer jury's van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Geïnteresseerden melden zich ten laatste op 1 december 2018 bij coördinator Dietske Lehembre. Meer info

 

 

Archeologische atlas van de oudheid

 

De voorbije zeven jaar is geschiedenisliefhebber René Voorburg uit Houten (NL) bezig geweest met het in kaart brengen van het Romeinse Rijk. Met de computer construeerde hij een digitale atlas van de oudheid waarop het Romeinse grondgebied en de verborgen Romeinse geschiedenis gedetailleerd in kaart worden gebracht. De eerste versie van zijn atlas ging in mei 2012 online. Sindsdien zijn de functionaliteit en de inhoud flink uitgebreid. Ondertussen bevat www.vici.org bijna 20 000 locaties, ongeveer 1 000 lijnen als wegen of aquaducten en meer dan 3 000 afbeeldingen. Bezoekers van de website kunnen op een kaartje precies zien waar zich Romeinse wachtposten, grafvelden, aquaducten of tempels bevonden. Dit alles wordt waar mogelijk voorzien van foto's van wat eventueel nog resteert van de monumenten of vindplaatsen, maar ook van door archeologen opgegraven artefacten zoals helmen, maskers en standbeelden.

 

 

Sociale media in het Romeinse Rijk

 

De opleiding communicatiewetenschappen aan de KU Leuven heeft in het kader van het Junior College-project enkele kant-en-klare (gratis) lespakketten voor leerkrachten uit 6 ASO ontwikkeld. Daar zit ook een interessante module Latijn bij, die de link legt tussen sociale media zoals we ze nu kennen en hun Romeinse equivalenten ten tijde van Cicero. Meer info

 

 

Tentoonstelling over Alex in Brussel

 

Tot 6 januari 2019 is de grote retrospectieve Alex. De kunst van Jacques Martin te gast in het Museum Kunst & Geschiedenis (het voormalige Jubelparkmuseum) in Brussel. Alex, het beroemde strippersonage van de hand van de Franse striptekenaar wordt immers 70 jaar. Ter gelegenheid van deze verjaardag worden 150 originele platen samengebracht in een duidelijke en leerrijke expo die werd voorgesteld tijdens het internationaal stripfestival van Angoulême. Meer info

 

 

Studiedag Klassieke Wereld

 

Op maandag 28 januari 2019 organiseert Labrys Reizen i.s.m. het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL) opnieuw een Studiedag Klassieke Wereld, een nascholingsdag ter ondersteuning van de vakken Grieks, Latijn en geschiedenis. Op deze dag komen diverse onderwerpen uit de antieke wereld aan de orde. Ook is er aandacht voor de kunst en de archeologische bezienswaardigheden die we al reizend door de wereld van de Grieken en de Romeinen tegenkomen. Meer info

 

 

Tentoonstelling Dis Manibus in Ath

 

Tot 17 maart 2019 loopt in de Espace Gallo-Romain in Ath de tentoonstelling Dis Manibus. Tombes sous la loupe over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. In het kader van deze tentoonstelling zijn er de komende maanden ook verschillende activiteiten. Meer info

 

 

Week van de Klassieken 2019

 

Migratie is het thema van de twaalfde Week van de Klassieken, die zal plaatsvinden van 4 tot 14 april 2019. Tijdens die week worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz, lezingen, kinderactiviteiten en een Pubquiz. Het programma wordt later bekendgemaakt. Meer info

 

 

Euroclassica-congres 2019 in Antwerpen

 

Op vrijdag 30 augustus 2019 verenigen classici uit de lage landen zich voor een unieke dag op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Die dagen wordt immers het jaarlijkse Euroclassica-congres in Antwerpen gehouden. Voor leerkrachten betekent die dag een nascholing met een aantal plenaire lezingen, seminars in de namiddag, een lunch, een receptie en vooral veel contacten met collega's uit zowat twintig verschillende Europese landen. Meer info

 

 

Vernieuwing Allard Pierson Museum

 

Het Allard Pierson Museum in Amsterdam (NL) wordt volledig heringericht, met de realisatie van een nieuwe presentatie Van Nijl tot Amstel, die goed aansluit op de tijdvakken van het geschiedenisonderwijs. Heel bijzonder is dat alle erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam hier samenkomen, zodat er een compleet cultuurhistorisch verhaal wordt verteld. Deze opstelling biedt een origineel perspectief op de oudheid met zichtlijnen op migratie en mobiliteit, zonder de hoogtepunten uit het oog te verliezen. Ook het educatief aanbod is vernieuwd. Meer info

 

 

 

VLOT vzw | Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren | tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be

 

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Juridische informatie | Privacybeleid | Contacteer de webmaster

 

- InstanceEnd --> nstanceEnd --> - InstanceEnd --> ng biedt een origineel perspectief op de oudheid met zichtlijnen op migratie en mobiliteit, zonder de hoogtepunten uit het oog te verliezen. Ook het educatief aanbod is vernieuwd. Meer info

 

 

 

VLOT vzw | Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren | tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be

 

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Juridische informatie | Privacybeleid | Contacteer de webmaster

 

- InstanceEnd --> nstanceEnd --> - InstanceEnd -->