VLOT vzw

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

Nieuws   Vereniging   Tijdschrift   Activiteiten   Nieuwsbrief   Informatie   Forum   FAQ   Contact

 

> Nieuws Français | English

 

 

       
                 
WORD NU LID VAN ONZE VERENIGING   Schrijf een bijdrage voor ons tijdschrift   Vraag subsidie aan voor jouw klassiek project   Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief   Word fan van onze pagina op Facebook

 

 

 

NIEUWS

 

 

 

 

 

Folder Latijn: iets voor jou?

 

De bestellingen van de folder Latijn: iets voor jou? voor het schooljaar 2017-2018 zijn in principe afgesloten en alle bestelde folders zijn verzonden, maar omdat we er meestal iets meer laten drukken voor late beslissers, is er nog een beperkte voorraad beschikbaar. Meer info

 

 

Algemene vergadering

 

De VLOT organiseert op zaterdag 27 januari 2018 haar jaarlijkse algemene vergadering. De traditionele agendapunten zijn het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeuring van de financiën en de begroting, maar uiteraard willen we ook tijd maken om te luisteren naar de opmerkingen en suggesties van onze leden, die van harte uitgenodigd zijn. Meer info

 

 

 

 

 

Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling?

 

Een 'dode' taal leren lijkt vandaag de dag wel het stomste dat je kunt doen. Wetenschappen en 'levende' talen leren, dat is de toekomst! Maar dat is buiten het enthousiasme van latinist Christian Laes gerekend. De voorzitter van Classica Vlaanderen houdt in een college voor Universiteit van Vlaanderen een vurig pleidooi voor de studie van het Latijn en toont aan dat het zeker geen tijdverspilling is. Bekijk de video op YouTube.

 

Naar aanleiding van dat college schreef prof. Laes tevens een opiniestuk in het tijdschrift Knack: 'Latijn is het vak bij uitstek dat leerlingen uitnodigt voor een tijdreis door vele eeuwen beschaving'. Lees zijn bijdrage op de website van Knack.

 

 

Nascholing door Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

Dietske Lehembre, pedagogisch begeleider Regio Antwerpen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geeft de nascholing Welke leerlingentypes stoppen na het tweede jaar Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? Deze nascholing bestaat uit twee halve dagen: woensdag 24 januari en woensdag 23 mei 2018. Meer info

 

 

Studiedag klassieke wereld

 

Op maandag 29 januari 2018 organiseert Labrys Reizen i.s.m. het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL) een nascholingsdag ter ondersteuning van de vakken Grieks, Latijn en geschiedenis. Op deze dag komen diverse onderwerpen uit de antieke wereld aan de orde. Ook is er aandacht voor de kunst en de archeologische bezienswaardigheden die we al reizend door de wereld van de Grieken en de Romeinen tegenkomen. Meer info

 

 

Euroclassicawedstrijd 2017-2018

 

Vorig schooljaar behoorde Vlaanderen voor de derde maal op rij zowel voor Grieks als voor Latijn tot de regio's met de meeste diploma's in de Euroclassicawedstrijd. In 2017-2018 wordt de beproefde succesformule voortgezet. Leerlingen Latijn van het 2e/3e jaar en leerlingen Grieks van het 3e/4e jaar kunnen deelnemen. Je neemt de examens af in je eigen klasgroep op een moment naar keuze en verbetert ze zelf volgens de bijgevoegde correctiesleutel. Nadien bezorg je alleen het ingevulde formulier terug via e-mail aan Christian Laes (christian.laes@uantwerpen.be). Vul gewoon de namen van de leerlingen in, behoud het formulier zoals het is en gebruik geen opmaak. Op 31 januari 2018 moeten alle formulieren binnen zijn. De opgaven, de correctiesleutels en het formulier kun je bekomen bij je pedagogisch begeleider (katholiek onderwijs) of in de virtuele klas Latijn/Grieks op Smartschool (GO!).

 

 

Nascholingscursus De Romereis

 

Op woensdag 7 februari 2018 vind in het Centrum voor de Kunsten in Utrecht (NL) de nascholingscursus De Romereis plaats. Deze cursus is bedoeld voor docenten klassieke talen, docenten geschiedenis en overige docenten die geïnteresseerd zijn in de klassieke taal en cultuur en/of die meegaan met de jaarlijkse Romereis van de school. Tijdens deze dag zullen diverse gastsprekers interessante lezingen verzorgen over diverse aspecten van Rome, zoals cultuur, historie en architectuur. Meer info

 

 

Nascholingen aan de Arteveldehogeschool

 

In het voorjaar van 2018 organiseert de lerarenopleiding Latijn van de Arteveldehogeschool in Gent twee nascholingen: Minimus maximus! Latijn als hefboom voor (anderstalige) leerlingen met taalachterstand (Ann Gielen) op dinsdag 20 februari 2018 en Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het eerste jaar (Katja De Herdt) op woensdag 7 maart 2018. Meer info

 

 

Week van de Klassieken 2018 in teken van filosofie

 

Onder de noemer Wat is wijsheid? Denken in de klassieke wereld pakt de elfde editie van de Week van de Klassieken (5 tot 15 april 2018) uit met een bomvol programma voor jong en oud, leek en academicus. In heel Nederland zijn er activiteiten die filosofie en filosofen van het antieke Rome en Griekenland wel heel dichtbij brengen. Zo zijn er rondleidingen, lezingen, voorstellingen met theater en poëzie, boekpresentaties en debatten. Voor kenners en scholieren zijn er de jaarlijkse quizzen en wedstrijden. Cultuurhistoricus David Rijser schreef het themaboekje Het portiek van de buren, waarmee hij langs diverse locaties toert. Vanaf februari 2018 staan alle activiteiten op de website van de Week van de Klassieken, maar je kunt nu al de vooraankondiging lezen.

 

 

Romalia 2018

 

Romalia is een initiatief van studenten en oud-studenten om leerlingen van het eerste tot het vierde middelbaar op een speelse manier de oudheid te laten ontdekken. Men richt zich op verschillende aspecten van de cultuur: het dagelijks leven, zingen in het Latijn, eens echt mogen 'vechten' in een bosspel en nog zoveel meer. Gedurende vijf dagen staan spel en creativiteit centraal en dat alles binnen een Romeins thema. Romalia vindt dit schooljaar plaats van 9 tot 13 april 2018 in Nieuwpoort. Meer info

 

 

Tentoonstelling Pompeii, the immortal city

 

Tot 15 april 2018 loopt in de Beurs van Brussel de tentoonstelling Pompeii, the immortal city. Pompeii alsof je er zelf bij was: de nieuwe tentoonstelling van Tempora maakt dit mogelijk in samenwerking met een aantal grote Italiaanse musea. Eerst maak je de uitbarsting van de Vesuvius mee, die de stad in 79 verwoestte, tijdens een fysieke en onderdompelende ervaring. Daarna ontdek je een honderdtal authentieke voorwerpen (waaronder de bekende gipsafgietsels) die het verhaal van de stad met twee thema's evoceren: natuur en technologie. Hoe zag de natuur rond Pompeii eruit? Wat aten de bewoners? Welke wijnen verbouwden ze? Hoe bouwden ze de stad en haar wegen? Hoe ontwikkelden ze de watervoorziening? De natuur en het technisch genie van de inwoners van Pompeii werd op een zonnige voormiddag voor eeuwig verhard in steen. Deze tentoonstelling brengt ze weer even tot leven. Meer info: affiche | brochure | film

 

 

Opleidingen door vormingscentrum Tenz

 

Het vormingscentrum Tenz biedt op verschillende data en locaties drie opleidingen aan voor leerkrachten Latijn:
- De positionele leesmethode: basissessie (Kristien Hulstaert). Meer info
- De positionele leesmethode: plussessie (Kristien Hulstaert). Meer info

- Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs (Christian Laes). Meer info

 

 

Dag van het Grieks

 

Op woensdag 2 mei 2018 organiseren de pedagogische begeleidingsdiensten, PEDIC, de KU Leuven en de Universiteit Gent de vierde Dag van het Grieks voor leerkrachten en leerlingen Grieks van alle Vlaamse secundaire scholen. Op deze dag in Gent worden talrijke workshops aangeboden voor de verschillende doelgroepen. Meer info: eerste aankondiging | aangepaste aankondiging | handleiding inschrijvingen

 

 

 

VLOT vzw | Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren | tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be

 

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Juridische informatie | Contacteer de webmaster