VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten > Promotiefolder Latijn >

 

 

 

Bestelformulier

 

 

 

 

Bestelling

 

Aantal folders (minimaal 25)

 

 

 

Leveringsgegevens

 

Naam van de school

 

 

Ter attentie van (persoon op wiens naam de bestelling mag worden verzonden)

 

 

Adres (straat, huisnummer, busnummer)

 

 

Postcode

 

 

Gemeente

 

 

E-mailadres (waarnaar de bevestiging van de bestelling mag worden gezonden)

 

 

 

Factuurgegevens

 

(ALLEEN invullen indien verschillend van de leveringsgegevens; noteer de gegevens EXACT zoals ze op de factuur moeten worden vermeld)

 

Naam van het schoolbestuur of de inrichtende macht

 

 

Adres (straat, huisnummer, busnummer)

 

 

Postcode

 

 

Gemeente

 

 

BTW-nummer (indien van toepassing)

 

 

 

 

 

De gegevens die je ons via dit formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden doorgegeven. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.