VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten >

 

 

 

Promotiefolder Latijn

 

 

 

 

Folder Latijn: iets voor jou?

 

Sinds het schooljaar 2012-2013 stelt de VLOT een promotiefolder voor Latijn ter beschikking van alle scholen, waarin wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. De folder kan worden gebruikt tijdens kennismakingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Met vele tienduizenden verkochte exemplaren is het duidelijk dat we daarmee tegemoetkomen aan een grote vraag van de leerkrachten Latijn.

 

Twee schooljaren geleden werd die folder volledig herzien. Daarbij hebben we rekening gehouden met opmerkingen die we ontvingen. Zo bleek de tekst soms te moeilijk (meer gericht op ouders dan op leerlingen), waren er te weinig afbeeldingen (jongeren leven nu eenmaal in een beeldcultuur) en sprak de lay-out niet echt tot de verbeelding van 12-jarigen. Daarom voerden we enkele ingrepen uit: de tekst werd ingekort en vereenvoudigd, er werden foto's en cartoons toegevoegd en de lay-out werd helemaal op maat gemaakt van onze doelgroep: kinderen van het zesde leerjaar basisonderwijs. Het resultaat is een moderne, aantrekkelijke en verstaanbare folder. Hij telt 6 pagina's (A5-formaat) en wordt volledig in kleur gedrukt.

 

Je kunt de folder hier inkijken.

 

Om organisatorische redenen wordt deze folder slechts eenmaal per schooljaar aangeboden. Op die manier kunnen we de bestelling, druk en verzending van alle folders bundelen en de kostprijs zo laag mogelijk houden.

 

 

Praktische informatie

 

 

 

Bestelling

 

De bestellingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn afgesloten.

 

Bestellings- en annuleringsvoorwaarden

 

 

De gegevens die je ons via het formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.