VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten > Geplande activiteiten >

 

 

 

Lezing

 

 

 

 

Retoriek en democratie in de oudheid

 

Retoriek en democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het was in de context van de klassieke Atheense democratie dat antieke retoriek tot wasdom kwam en floreerde. Waar welsprekendheid bijna een nadeel lijkt te zijn voor hedendaagse politici, was het voor hun antieke tegenhangers een conditio sine qua non. Dit gold in het bijzonder voor de politici actief in de Griekse, directe democratieën waar het besluitvormingsproces gebaseerd was op de competitie tussen redenaars in de volksvergadering. Volgens onder meer Plato was elk politiek systeem gebaseerd op deliberatie voor een massapubliek gedoemd om te mislukken; demagogie, vleierij en massahysterie gingen er immers hand in hand. Moderne commentatoren wijzen daarentegen juist op deze inclusieve en participatieve staatsvorm als verklaring voor het institutionele succes en de duurzaamheid van de polis als staatsvorm. In deze lezing worden de meest opmerkelijke aspecten in de complexe wisselwerking tussen antieke retoriek en democratie in de oudheid belicht.

 

 

Spreker

 

Thierry Oppeneer studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent. In juli 2018 behaalde hij een interdisciplinair doctoraat in de geschiedenis en in de letterkunde voor zijn dissertatie over het gebruik van democratische retoriek in de literatuur van de tweede sofistiek. Zijn huidige onderzoeksproject onderzoekt de relatie tussen politici en het volk in de Griekse steden van het Romeinse Rijk aan de hand van Plutarchus' Parallelle levens.

 

 

Datum en uur

 

Woensdag 3 maart 2021 van 15.00 tot 16.00 uur.

 

 

Kostprijs

 

Gratis.

 

 

Modaliteiten

 

De lezing zal gestreamd worden via Zoom. Enkele dagen vooraf ontvang je de link.

 

Om technische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 100. Gelieve bij niet-deelname je inschrijving te annuleren.

 

Indien je voor de lezing inlogt, ontvang je achteraf een nascholingsattest via e-mail.

 

 

Inschrijving

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

 

De gegevens die je ons via het formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.