VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten > Geplande activiteiten >

 

 

 

Nascholing

 

 

 

 

Inclusiever oudheidonderwijs: hoe, wat en waarom?

 

De klassieke oudheid is van iedereen die zich ertoe wil verhouden. Andersom is enig begrip van klassieke literatuur en cultuur van grote waarde voor iedereen die de hedendaagse maatschappij écht wil begrijpen. Over deze zaken zijn 'wij' als classici het over het algemeen wel met elkaar eens. Toch is de leerlingpopulatie van de schoolvakken Latijn en Grieks in Nederland en Vlaanderen allerminst een afspiegeling van de samenleving, en dit beeld zet zich door bij de universitaire studies klassieke talen. Tegelijkertijd staat het oudheidonderwijs zoals dat er nu op veel plaatsen uitziet onder druk. Hoe kunnen we zorgen dat ons vakgebied relevant blijft én inclusiever wordt?

 

Op deze nascholing zullen we ingaan op deze materie aan de hand van drie onderling samenhangende invalshoeken: manieren waarop juist de schoolvakken klassieke talen een vruchtbare context kunnen bieden voor complexe moderne thema's zoals etnische identiteit, gender en seksualiteit en de achterstelling van minderheden; nut en noodzaak van zelfonderzoek wat betreft de problematische voorgeschiedenis van het vakgebied oudheidstudies; valkuilen en kansen bij oudheidonderwijs aan een diverse (en langzaam diverser wordende) leerlingpopulatie.

 

Deze nascholing wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Zenobia en zal worden verzorgd door Emma Huig (Universiteit Gent), Inger Kuin (University of Virginia) en Miko Flohr (o.v.), die samen aan de bundel De huid van Cleopatra. Etniciteit en diversiteit in oudheidstudies (Zenobiareeks 9, 2022) hebben gewerkt. Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van dit boek.

 

 

 

 

Programma

 

14.00 uur: onthaal met koffie/thee
14.30 uur: verwelkoming
14.35 uur:

eerste deel (theoretisch)

15.30 uur: pauze met koffie/thee
16.00 uur: tweede deel (praktijkgericht)
16.55 uur: slotwoord
17.00 uur: einde

 

 

Datum en uur

 

Woensdag 8 maart 2023, van 14.30 tot 17.00 uur.

 

 

Locatie

 

Universiteit Gent

Campus Boekentoren

Rozier / Jozef Plateaustraat

Auditorium P

 

 

Kostprijs

 

 

In de deelnameprijs is het boek inbegrepen.

 

Wie tegelijk met de inschrijving voor de nascholing lid wordt van de VLOT, kan meteen genieten van het voordeeltarief.

 

 

Inschrijving

 

Uiterste datum: 8 februari 2023.

 

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

 

De gegevens die je ons via het formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.