VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten > Geplande activiteiten >

 

 

 

Nascholing

 

 

 

 

Digitale didactiek voor klassieke talen

 

De voorbije twee jaar hebben leerkrachten zichzelf en hun vak geregeld moeten heruitvinden. Door de coronacrisis konden (en kunnen) lessen dikwijls niet fysiek doorgaan, dus moest (en moet) er gezocht worden naar digitale alternatieven. Daar komt nog bij dat de zogenaamde Digisprong in het Vlaamse onderwijs de inzet van ICT en digitaal lesmateriaal nog vanzelfsprekender wil maken. Hoog tijd dus om de mogelijkheden voor klassieke talen onder de loep te nemen.

 

Tijdens een nascholing op 23 februari 2022 willen we ingaan op twee vragen: hoe kunnen leerkrachten ervoor zorgen dat digitaal lesgeven efficiënt is en op welke concrete manieren kunnen zij dat aanpakken? De eerste spreker zal digitale didactiek theoretisch benaderen, de tweede spreker zal zijn eigen digitale lespraktijk met concrete voorbeelden illustreren.

 

 

Programma

 

14.25 uur: verwelkoming
14.30 uur:

lezing Effectieve digitale didactiek (Sabine Florizoone)

15.15 uur: pauze
15.45 uur:

lezing Papierloos Latijn, hoe kan dat? (Stefaan Henderickx)

 

Stefaan bespreekt zo concreet mogelijk hoe hij alle aspecten van het vak Latijn (onderzoekscompetentie, lectuur, cultuur, grammatica, vocabularium, evaluatie) digitaal aanbrengt op het Sint-Annacollege in Antwerpen. Hij gaat daarbij in op de voor- en nadelen en de uitdagingen en illustreert zo veel mogelijk met concreet lesmateriaal. Hij maakt gebruik van Smartschool en de Google-omgeving op Chromebooks, maar de denkoefening is uiteraard ook interessant voor wie werkt met andere hulpmiddelen.

17.00 uur: einde

 

 

Datum en uur

 

Woensdag 23 februari 2022, van 14.25 tot 17.00 uur

 

 

Locatie

 

Online via Teams

 

Ook wie de Teams-app niet heeft, kan de nascholing volgen: het volstaat om de link die je vooraf ontvangt, aan te klikken.

 

Oorspronkelijk was de nascholing gepland op locatie, maar door de gewijzigde coronasituatie zijn we genoodzaakt om onze plannen aan te passen.

 

 

Kostprijs

 

 

Wie tegelijk met de inschrijving voor de nascholing lid wordt van de VLOT, kan meteen genieten van het voordeeltarief.

 

 

Inschrijving

 

Uiterste datum van inschrijving: 4 februari 2022.

 

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

 

 

De gegevens die je ons via het formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.