VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten > Geplande activiteiten >

 

 

 

Nascholing

 

 

 

 

Milia multa basiorum. 2000 jaar Latijnse zoengedichten

 

'Geef me duizend zoenen en weer honderd, nog eens duizend en weer honderd zoenen.' Deze iconisch geworden verzen van de Latijnse dichter Catullus (ca. 84-54 v.C.) bleven nog eeuwenlang nazinderen. Sterker nog: ruim anderhalf millennium later, tussen het midden van de vijftiende en het midden van de zeventiende eeuw, leek de Europese liefdespoëzie volkomen in de ban van het kusgedicht. Antieke zoenmotieven, niet alleen uit Catullus, maar ook uit Martialis en de Anthologia Planudea, hadden in de renaissance al vroeg hun weg gevonden naar de erotische verzen van de eerste Italiaanse humanisten. Het was echter een Nederlander, de briljante Janus Secundus (1511-1536), die met zijn Neolatijnse Basia de topos uit Catullus' befaamde kusgedichten virtuoos uitbouwde tot een bijna autonoom dichterlijk genre. Gestuwd door de 'Secundomania' die na zijn vroegtijdige dood uitbrak, groeide het zoengedicht tijdens de volgende generaties zelfs uit tot een heuse poëtische hype.

 

Deze lezing schetst de belangrijkste lijnen en hoogtepunten uit de geschiedenis van het Griekse, maar vooral Romeinse en Neolatijnse zoengedicht: we overschouwen de diverse tendensen, types en topoi van het genre, situeren de voornaamste vertegenwoordigers en kleuren dit bonte palet in met een bloemlezing van verzen in Nederlandse vertaling. In dit veelzijdige overzicht is een bijzondere plaats weggelegd voor enkele lang vergeten dichters uit de Lage Landen.

 

 

Spreker

 

Tom Ingelbrecht studeerde Latijn en Grieks (Universiteit Gent, 2002) en Historische Taal- en Letterkunde (Universiteit Gent, 2017). Hij is leraar Grieks en Latijn in Roeselare, maar zijn hart ligt bij het literair vertalen. Hij publiceerde onder meer een vertaling van de Basia van Janus Lernutius (Kussen uit Brugge, 2018) en van de Basia van Janus Secundus (Zoenen, 2022).

 

 

Programma

 

14.20 uur: start van de aanmeldingen
14.30 uur: verwelkoming
14.35 uur:

lezing door Tom Ingelbrecht

15.45 uur: slotwoord
15.50 uur: einde

 

 

Datum en uur

 

Woensdag 9 november 2022, van 14.30 tot ongeveer 15.50 uur.

 

 

Locatie

 

Online via Teams.

 

Ook wie de Teams-app niet heeft, kan de nascholing volgen: het volstaat om de link die je kort vooraf ontvangt, aan te klikken.

 

 

Kostprijs

 

 

Wie tegelijk met de inschrijving voor de nascholing lid wordt van de VLOT, kan meteen genieten van het voordeeltarief.

 

 

Inschrijving

 

Inschrijvingsformulier

 

Uiterste datum: 21 oktober 2022

 

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

 

 

De gegevens die je ons via het formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.