VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten > Geplande activiteiten > Nascholing >

 

 

 

Inschrijving

 

 

 

 

Gegevens van de deelnemer

 

(ALLE VELDEN ZIJN VERPLICHT)

 

Familienaam

 

 

Voornaam

 

 

Adres (straat, huisnummer, busnummer)

 

 

Postcode

 

 

Woonplaats

 

 

E-mailadres

 

 

Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 

of

 

Type deelnemer

 

lid van de VLOT

is lid van de VLOT

geen lid van de VLOT

student (met studentenkaart)

 

 

Nascholingsgegevens

 

(ALLE VELDEN ZIJN VERPLICHT)

 

Omdat het aantal plaatsen per workshop beperkt is, vragen we om drie onderwerpen te selecteren. In de mate van het mogelijke houden we rekening met je eerste twee voorkeuren.

 

Mijn keuze voor de workshops is, in volgorde van voorkeur:

 

1e keuze:

 

2e keuze:

 

3e keuze:

 

 

Factuurgegevens

 

(ALLEEN invullen als je een factuur wenst; noteer de gegevens EXACT zoals ze op de factuur moeten worden vermeld)

 

Naam van de school, het schoolbestuur of de inrichtende macht

 

 

Adres (straat, huisnummer, busnummer)

 

 

Postcode

 

 

Gemeente

 

 

BTW-nummer (indien van toepassing)

 

 

 

 

 

Door je inschrijving ga je akkoord met de inschrijvings- en annuleringsprocedure van deze nascholing. De gegevens die je ons via dit formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en in geen geval aan derden doorgegeven. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.