VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Activiteiten >

 

 

 

Trello klassieke talen

 

 

 

 

Wat is Trello?

 

Trello is oorspronkelijk een digitale tool voor projectmanagement, maar kan ook worden gebruikt om didactisch materiaal te verzamelen en uit te wisselen. Het kan worden geraadpleegd via een website of via een app voor smartphone of tablet (beschikbaar voor Android, Apple en Microsoft).

 

De Trello klassieke talen, beheerd door de VLOT, bestaat uit 33 borden (of thema's). Per graad worden er voor zowel Grieks als Latijn vier borden aangeboden: grammatica, cultuur, evaluatie en lectuur. Daarnaast hebben we de borden artikels, websites, werkvormen, eigen cursussen, nieuwsbrieven VLOT en andere.

 

Wanneer je op een bord klikt, krijg je de mogelijkheid om materiaal toe te voegen in een bestaande lijst (subthema) of een nieuwe lijst aan te maken en daar je materiaal toe te voegen.

 

 

Toegang

 

Om deel te nemen aan de Trello klassieke talen moet je worden toegevoegd aan het team. Aangezien we ook graag evaluatiemateriaal en -ideeën zouden uitwisselen, zetten we de Trello niet zomaar openbaar. Via een Google-formulier kun je toegang vragen tot de Trello. Als je dat formulier invult, zorgen we dat je zo snel mogelijk toegang krijgt. Nadien krijg je een uitnodiging in je mailbox. Als je de stappen hebt gevolgd, kun je in het vervolg gewoon inloggen via www.trello.com en krijg je de Trello klassieke talen te zien.

 

 

Hulp

 

Mocht het niet lukken om het formulier te openen of in te vullen, of om materiaal te delen op Trello, dan kun je mailen naar trello@vlot-vzw.be.


 

Aanvraag

 

AANVRAAGFORMULIER

 

 

De gegevens die je ons via het formulier verstrekt, worden gebruikt overeenkomstig ons privacybeleid. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen. Je hebt ook steeds het recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.