VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> FAQ >

 

 

 

Vereniging

 

 

 

 

Wat is de VLOT?

 

De VLOT is de enige netoverschrijdende vereniging voor leerkrachten klassieke talen in Vlaanderen. Ze groepeert in de eerste plaats leerkrachten klassieke talen in het secundair onderwijs van alle onderwijsnetten, maar ook andere belangstellenden kunnen lid worden indien zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.

 

De doelstellingen van de VLOT zijn:

 

 

 

Wat doet de VLOT?

 

De belangrijkste activiteiten van de VLOT zijn:

 

 

Bij al haar activiteiten werkt de VLOT netoverschrijdend.

 

 

Wat houdt het lidmaatschap van de VLOT in?

 

De voordelen van het lidmaatschap van de VLOT zijn:

 

 

 

Hoeveel kost het lidmaatschap van de VLOT?

 

Het lidmaatschap van de VLOT kost per kalenderjaar:

 

 

Als je lid wordt in de loop van het jaar, gelden andere tarieven.

 

 

Hoe word ik lid van de VLOT?

 

Lid worden van de VLOT kan in twee eenvoudige stappen:

 

 

Zodra we je aanmelding én je betaling hebben ontvangen, wordt je lidmaatschap geregistreerd.

 

 

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap van de VLOT op?

 

Het lidmaatschap van de VLOT wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd indien het ten laatste op 31 december van het lopende jaar niet wordt opgezegd.


De beëindiging van het lidmaatschap moet worden meegedeeld per e-mail (leden@vlot-vzw.be). Je ontvangt een bevestiging van je opzegging per e-mail.

 

Leden die niet over een computer en/of internetaansluiting beschikken, kunnen hun lidmaatschap ook opzeggen per gewone brief (VLOT vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren). Je ontvangt een bevestiging van je opzegging per brief. De VLOT kan om praktische redenen geen aangetekende brieven ontvangen.


Het lidmaatschap eindigt ten laatste op 1 januari van het jaar volgend op de opzegging.

 

Leden die hun lidmaatschap beëindigen, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen.


 

Hoe geef ik mijn adreswijziging door aan de ledenadministratie van de VLOT?

 

Je kunt ons je gegevens bezorgen via het formulier (bij voorkeur) of per e-mail (leden@vlot-vzw.be).

 

 

Hoe gaat de VLOT om met mijn persoonlijke gegevens?

 

De manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken staat beschreven in ons privacybeleid.

 

 

Hoe kan ik contact opnemen met de VLOT?

 

Alle contactgegevens van de VLOT vind je in de rubriek Contact op deze website.

 

 

Heeft de VLOT een lijst met vacatures voor leerkrachten Latijn/Grieks?

 

De VLOT heeft geen lijst met vacatures voor leerkrachten Latijn/Grieks. Informatie over solliciteren in het Vlaams onderwijs vind je op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

 

 

Heeft de VLOT een lijst met leerkrachten die bijlessen Latijn/Grieks geven?

 

De VLOT heeft geen lijst met leerkrachten die bijlessen Latijn/Grieks geven. Je vindt wel enkele leerkrachten die bijlessen aanbieden in de rubriek Forum op deze website.

 

 

Geeft de VLOT individuele ondersteuning aan leerkrachten Latijn/Grieks?

 

De VLOT is een netoverschrijdende vereniging voor alle leerkrachten klassieke talen in Vlaanderen. Door middel van haar driemaandelijks tijdschrift Prora en door de organisatie van allerlei vakinhoudelijke en didactische activiteiten biedt ze concrete ondersteuning aan de leerkrachten klassieke talen.

 

Wegens haar beperkte mankracht en middelen kan de VLOT echter geen individuele ondersteuning geven. Leerkrachten die dat wensen, moeten zich wenden tot de pedagogische begeleidingsdienst van hun respectieve onderwijsnetten (hun websites vind je in de rubriek Internetlinks op deze website).