VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Informatie >

 

 

 

Leerlingenaantallen

 

 

 

 

Hoeveel leerlingen studeren er nog Latijn en Grieks in Vlaanderen? Welke studierichting is daarbij het populairst? Is er een stijgende of een dalende trend merkbaar? Hoe is de verdeling over de verschillende onderwijsnetten?

 

Op deze pagina vind je alle cijfermateriaal, gebaseerd op de officiële leerlingenaantallen zoals gepubliceerd in de statistische jaarboeken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Er zijn gegevens beschikbaar van de schooljaren 2002-2003 tot en met 2021-2022.

 

Over het eerste leerjaar van de eerste graad kan geen informatie worden gegeven, omdat daarin nog geen basisopties of studierichtingen worden onderscheiden. Het aantal leerlingen dat kiest voor Latijn wordt officieel niet geregistreerd.

 

In het tweede leerjaar van de eerste graad is er sinds het schooljaar 2020-2021 de basisoptie 'klassieke talen' en wordt er in de officiële cijfers geen onderscheid meer gemaakt tussen Latijn met of zonder Grieks. In het GO! volgen alle leerlingen Latijn ook een uurtje Grieks, dus die cijfers zijn volledig. In het katholiek onderwijs kunnen de leerlingen kiezen voor Latijn met of zonder Grieks, dus daar zijn de leerlingenaantallen van Grieks onbekend.

 

Download het Excel-werkblad met de leerlingenaantallen.