VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Tijdschrift >

 

 

 

Advertenties

 

 

 

 

Het is mogelijk in het tijdschrift Prora advertenties te laten plaatsen voor producten, diensten of evenementen die op een of andere manier te maken hebben met de klassieke oudheid: schoolboeken, historische en culturele publicaties, films en documentaires, educatieve reizen, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, muziek- en balletvoorstellingen enz. Daardoor wordt op een eenvoudige manier rechtstreeks de doelgroep van de betreffende producten, diensten of evenementen bereikt.

 

De tarieven voor advertenties (zwart-wit) zijn als volgt:

 

AANTAL 1 nummer 2 nummers 3 nummers 4 nummers
KORTING basistarief 5 % korting 10 % korting 15 % korting
1/1 pagina A4 € 100,00 € 190,00 € 270,00 € 340,00
1/2 pagina A4 € 50,00 € 95,00 € 135,00 € 170,00

 

De kortingen worden toegekend indien het gaat om dezelfde advertentie die in opeenvolgende nummers van het tijdschrift Prora wordt gepubliceerd. Vanaf het vijfde opeenvolgende nummer met dezelfde advertentie wordt een permanente korting van 15 % toegekend op het basistarief.

 

Advertenties moeten aan de redactie worden bezorgd per e-mail (prora@vlot-vzw.be) in de vorm van een JPEG-bestand (in het juiste formaat) als bijlage.

 

Advertenties moeten de redactie ten laatste bereiken op:

 

 

Het aantal advertenties per nummer van het tijdschrift Prora is beperkt. De advertentieruimte wordt toegekend in volgorde van aanvraag.