VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Tijdschrift > Bijdragen >

 

 

 

Bibliografische richtlijnen

 

 

 

 

Bibliografische referenties

 

Boek

 

FAMILIENAAM AUTEUR, INITIALEN AUTEUR, Titel. Ondertitel, druk [indien niet de eerste], uitgeverij, plaats van uitgave, jaar van uitgave, aantal pagina's of geraadpleegde pagina's.

HEKSTER, O., Romeinse keizers. De macht van het imago, 2e druk, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2010, 230 pp.

Vertaling

 

NAAM GRIEKSE/ROMEINSE AUTEUR, Titel. Ondertitel, 'vertaald door' NAAM VERTALER, druk [indien niet de eerste], uitgeverij, plaats van uitgave, jaar van uitgave, aantal pagina's of geraadpleegde pagina's.

CAESAR, Oorlog in Gallië, vertaald door V. HUNINK, 3e druk, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2000, 280 pp.

Artikel in verzamelwerk

 

FAMILIENAAM AUTEUR [van het artikel], INITIALEN AUTEUR, Titel. Ondertitel [van het artikel], begin- en eindpagina. 'In:' FAMILIENAAM SAMENSTELLER [van het verzamelwerk], INITIALEN SAMENSTELLER, '(red.)', Titel. Ondertitel [van het verzamelwerk], druk [indien niet de eerste], uitgeverij, plaats van uitgave, jaar van uitgave, aantal pagina's.

NICOLET, C., De burger en de politicus, pp. 23-62. In: GIARDINA, A., (red.), De wereld van de Romeinen, Uitgeversmaatschappij Agon, Amsterdam, 1992, 426 pp.

Artikel in tijdschrift


FAMILIENAAM AUTEUR [van het artikel], INITIALEN AUTEUR, Titel. Ondertitel [van het artikel], Titel. Ondertitel [van het tijdschrift], jaargang, nummer, begin- en eindpagina.

HILLINGMEIER, K., De slag bij Actium. Een ongekend bloedbad, G-Geschiedenis, 2011, juli, pp. 16-19.

Website


FAMILIENAAM AUTEUR, INITIALEN AUTEUR, Titel. Ondertitel. 'Internet', datum van publicatie of laatste revisie (internetadres).

CAMDEN, D., Forum Romanum. Internet, 2009 (www.forumromanum.org).

Cd-rom/dvd


FAMILIENAAM AUTEUR, INITIALEN AUTEUR, Titel. Ondertitel, uitgeverij, plaats van uitgave, jaar van uitgave.

WOOD, M., In de voetsporen van Alexander de Grote, BBC Worldwide, 1998.

 

Opmerkingen

 

Meerdere auteurs


Als een bron meerdere auteurs heeft, worden hun namen gescheiden door een komma; voor de laatste naam staat 'en'.

BOARDMAN, J., GRIFFIN, J. en MURRAY, O., (red.), The Oxford illustrated history of the Roman world, Oxford University Press, Oxford, 2001, 464 pp.

Als er meer dan vier auteurs zijn, wordt alleen de eerstgenoemde naam vermeld, gevolgd door een komma en de afkorting 'e.a.' (en anderen).

HAYT, F., e.a., Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis, 7e druk, Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2011, 192 pp.

Ontbrekende gegevens


Soms worden in een werk niet alle bibliografische gegevens vermeld. In dat geval kan er worden gebruikgemaakt van afkortingen, die dan worden genoteerd op de plaats waar het betreffende gegeven normaal zou staan. Die afkortingen zijn:

 

 

Andere aanduidingen

 

Als een boek niet volledig als bron is gebruikt, maar slechts een deel, wordt niet het totale aantal pagina's vermeld, maar alleen de geraadpleegde pagina's.

EVERITT, A., Augustus. De eerste keizer, Ambo|Anthos uitgevers, Amsterdam, 2007, pp. 31-46.

Als een bron is geraadpleegd op verschillende plaatsen die niet bij elkaar staan, kunnen de verschillende plaatsaanduidingen worden vervangen door het woord passim.

HOWATSON, M.C., The Oxford companion to classical literature, 2e druk, Oxford University Press, Oxford en New York, 1997, passim.

Rangschikking

 

Al de bronnen worden alfabetisch gerangschikt op de familienaam van de (eerstgenoemde) auteur. Als er geen auteur wordt genoemd, wordt de bron alfabetisch gerangschikt op het eerste woord van de titel.