VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Tijdschrift > Bijdragen >

 

 

 

Redactionele richtlijnen

 

 

 

 

Omvang

 

Omdat we streven naar inhoudelijke variatie in het tijdschrift Prora, vragen we om bijdragen te beperken tot maximaal 6 à 7 pagina's (inclusief voetnoten en bibliografie).

 

 

Structuur

 

Geef je bijdrage een titel die aanspreekt, maar tegelijk ook duidelijk maakt waarover de bijdrage handelt.

 

In het ideale geval bestaat een bijdrage uit een inleiding (waarin het onderwerp van de bijdrage wordt gesitueerd), de eigenlijke tekst (de inhoud van de bijdrage) en een conclusie (waarin de belangrijkste punten van de bijdrage worden samengevat).

 

Voeg op het einde van je bijdrage een korte biografie van jezelf toe, waarin je in maximaal enkele regeltjes zegt wie je bent en wat je doet.

 

 

Inhoud

 

De inhoud van een bijdrage moet vanzelfsprekend correct zijn. De stellingen zijn onderbouwd, controleerbaar en in overeenstemming met de actuele stand van de wetenschap. Waar mogelijk worden de bronnen vermeld, hetzij in een voetnoot, hetzij in een afzonderlijke bibliografie.

 

 

Citaten

 

Als er Griekse of Latijnse teksten worden geciteerd, worden ze steeds voorzien van een exacte bronvermelding (auteur, werk en precieze plaats) en van een Nederlandse vertaling.

 

Gebruik in de referentie van antieke teksten alleen Arabische cijfers (bv. Horatius, Carmina 1, 37, 16).

 

 

Voetnoten


Voetnoten kunnen worden gebruikt voor een verduidelijking of een bronvermelding, maar er wordt spaarzaam mee omgesprongen. Gezien de aard en het doel van het tijdschrift Prora is het geenszins de bedoeling dat voetnoten het artikel en/of de pagina's overheersen.

 

 

Bibliografie

 

De bibliografie moet worden opgesteld overeenkomstig de BIN-norm. MEER INFO

 

 

Taal en spelling

 

Artikelen worden geschreven in Standaardnederlands en in de officiële spelling zoals bepaald door de Nederlandse Taalunie. De meest recente versie van de Woordenlijst Nederlandse Taal (Het Groene Boekje) en van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (de Dikke Van Dale) gelden als de norm.


Griekse eigennamen worden in principe gespeld in de verlatijnste of vernederlandste vorm. De spelling in het Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal geldt daarbij als leidraad. Woorden die niet in de Dikke Van Dale zijn opgenomen, worden zo veel mogelijk overeenkomstig gespeld.