VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Tijdschrift > Bijdragen >

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen bijdrage en voor alle eventuele gevolgen van publicatie.

 

Door de inzending van een bijdrage verklaart de auteur dat zijn artikel het resultaat is van zijn eigen intellectuele arbeid en dat het op geen enkele manier de auteursrechten van derden schendt.


De redactie behoudt zich het recht voor een ingezonden bijdrage al dan niet te publiceren, waar nodig aan te passen (in samenspraak met de auteur) en fouten in de spelling, taal, stijl en/of interpunctie te corrigeren.


Publicatie van een artikel houdt niet noodzakelijk in dat de VLOT akkoord gaat met de inhoud, het standpunt en/of de strekking van de auteur en/of het artikel.


Door de inzending van een bijdrage verleent de auteur aan de VLOT de volledige toestemming om zijn artikel te verspreiden, zowel in gedrukte vorm door publicatie in het tijdschrift Prora als in digitale vorm door publicatie op de verenigingswebsite of op andere informatiedragers.