VLOT vzw

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

Nieuws   Vereniging   Tijdschrift   Activiteiten   Nieuwsbrief   Informatie   Forum   FAQ   Contact

 

> Nieuws > Vereniging >

 

Juridische informatie

 

 

 

 

 

Gegevens van de vereniging

 

Naam en rechtsvorm

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht, opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

 

Ondernemingsnummer

 

Het ondernemingsnummer van de VLOT is 457.137.838.

 

Statuten

 

De originele statuten van de VLOT dateren van 10 oktober 1995 en werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 februari 1996.

 

De huidige statuten van de VLOT werden goedgekeurd door de algemene vergadering op 29 augustus 2015 en werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 september 2015.

 

Contactgegevens

 

VLOT vzw, p.a. Joeri Facq

Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren

tel. 09 279 24 36

e-mail: info@vlot-vzw.be

 

 

Bankgegevens

 

Rekeningnummer

 

IBAN: BE29 0689 0464 5164.

 

Financiële instelling

 

BIC: GKCCBEBB (Belfius Bank).

 

 

Factuurvoorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

 

Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na de opmaak- en verzenddatum (behalve indien anders aangegeven). De vervaldatum is de uiterste datum waarop de betaling op de rekening van de VLOT geregistreerd moet zijn. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt er een herinnering gestuurd naar het e-mailadres dat bij de inschrijving/bestelling werd opgegeven. Indien de openstaande factuur binnen de 7 dagen na de verzending van de herinnering nog niet is betaald, behoudt de VLOT zich het recht voor om de inschrijving/bestelling te annuleren. Een melding van de annulering wordt gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

Alle facturen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de partijen in verband met facturen zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

 

 

 

VLOT vzw | Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren | tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be