VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Vereniging >

 

 

 

Lidmaatschap

 

 

 

 

Voordelen

 

Het lidmaatschap van de VLOT houdt de volgende voordelen in:

 

 

 

Lidgeld

 

Tarieven

 

SOORT LIDMAATSCHAP TARIEF

NIEUW LID

01.12 - 28.02

NIEUW LID

01.03 - 31.05

NIEUW LID

01.06 - 31.08

NIEUW LID

01.09 - 30.11

individuele leden € 17,50 € 17,50 € 14,00 € 10,50 € 17,50
onderwijsinstellingen € 25,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 25,00
studenten € 10,00 € 10,00 € 8,00 € 6,00 € 10,00
buitenlandse leden € 20,00 € 20,00 € 16,00 € 12,00 € 20,00
steunende leden € 30,00 € 30,00 € 24,00 € 18,00 € 30,00

 

Soorten lidmaatschap

 

 

Lidmaatschapsperiode

 

Het lidgeld wordt in principe betaald voor de periode van 1 januari tot 31 december.

 

Nieuwe leden

 

Voor nieuwe leden gelden de volgende voorwaarden:

 

 

Betaling van het lidgeld

 

Jaarlijks verschijnt in het tijdschrift Prora van december een oproep om het lidgeld voor het volgende kalenderjaar te betalen tegen uiterlijk 31 januari door overschrijving op de VLOT-rekening met als mededeling 'lidgeld' en de naam van het lid voor wie er wordt betaald.

 

Onderwijsinstellingen ontvangen samen met het decembernummer van het tijdschrift Prora een factuur om het lidgeld te betalen. Indien op dat moment het lidgeld reeds werd betaald, wordt die voor voldaan ondertekend.

 

 

Lid worden

 

Lid worden van de VLOT kan in twee eenvoudige stappen:

 

 

Zodra we je aanmelding én je betaling hebben ontvangen, wordt je lidmaatschap geregistreerd.

 

 

Wijziging van je persoonlijke gegevens

 

Ben je verhuisd? Heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Laat het ons weten! Alleen als we over je juiste gegevens beschikken, kunnen we je ons tijdschrift Prora correct toesturen en je indien nodig contacteren.

 

Je kunt ons je gegevens bezorgen via het formulier (bij voorkeur) of per e-mail (leden@vlot-vzw.be).

 

 

Opzegging

 

Het lidmaatschap van de VLOT wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd indien het ten laatste op 31 december van het lopende jaar niet wordt opgezegd.


De beëindiging van het lidmaatschap moet worden meegedeeld per e-mail (leden@vlot-vzw.be). Je ontvangt een bevestiging van je opzegging per e-mail.


Leden die niet over een computer en/of internetaansluiting beschikken, kunnen hun lidmaatschap ook opzeggen per gewone brief (VLOT vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren). Je ontvangt een bevestiging van je opzegging per brief. De VLOT kan om praktische redenen geen aangetekende brieven ontvangen.


Het lidmaatschap eindigt ten laatste op 1 januari van het jaar volgend op de opzegging.

 

Leden die hun lidmaatschap beëindigen, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

Indien het lidmaatschap wordt beëindigd zonder dat het lidgeld voor het lopende kalenderjaar reeds werd betaald, wordt er voor elk nummer van het ledentijdschrift Prora dat reeds werd opgestuurd (voorafgaand aan de opzegging van het lidmaatschap) € 4,00 in rekening gebracht.