VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Vereniging >

 

 

 

Lidmaatschap

 

 

 

 

Voordelen

 

Het lidmaatschap van de VLOT houdt de volgende voordelen in:

 

 

 

Lidgeld

 

Tarieven voor bestaande leden

 

Voor bestaande leden gelden de volgende tarieven:

 

 

Het lidgeld wordt in principe betaald voor de periode van 1 januari tot 31 december.

 

Tarieven voor nieuwe leden

 

Voor nieuwe leden in de loop van het jaar gelden de volgende tarieven:

 

 

Voor steunende leden en studenten gelden dezelfde tarieven als voor bestaande leden.

 

 

Inschrijving

 

Lid worden van de VLOT kan in twee eenvoudige stappen:

 

 

Zodra we je inschrijving én je betaling hebben ontvangen, wordt je lidmaatschap geregistreerd.

 

 

Wijziging persoonlijke gegevens

 

Ben je verhuisd? Heb je een nieuw e-mailadres of telefoonnummer? Laat het ons weten! Alleen als we over je juiste gegevens beschikken, kunnen we je ons tijdschrift Prora correct toesturen en je indien nodig contacteren.

 

Je kunt ons je gegevens bezorgen via het formulier (bij voorkeur) of per e-mail (leden@vlot-vzw.be).

 

 

Opzegging

 

Het lidmaatschap van de VLOT wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd indien het ten laatste op 31 december van het lopende jaar niet wordt opgezegd.


De beëindiging van het lidmaatschap moet worden meegedeeld per e-mail (leden@vlot-vzw.be). Je ontvangt een bevestiging van je opzegging per e-mail.


Leden die niet over een computer en/of internetaansluiting beschikken, kunnen hun lidmaatschap ook opzeggen per gewone brief (VLOT vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren). Je ontvangt een bevestiging van je opzegging per brief. De VLOT kan om praktische redenen geen aangetekende brieven ontvangen.


Het lidmaatschap eindigt ten laatste op 1 januari van het jaar volgend op de opzegging.

 

Leden die hun lidmaatschap beëindigen, kunnen betaalde bijdragen niet terugvorderen.