VLOT vzw

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

Nieuws   Vereniging   Tijdschrift   Activiteiten   Nieuwsbrief   Informatie   Forum   FAQ   Contact

 

> Nieuws > Vereniging > Lidmaatschap >

 

Inschrijvingsformulier

 

 

 

 

 

Vul in het onderstaande formulier alle gegevens in en klik daarna op Formulier verzenden.

Onvolledige formulieren kunnen niet worden verwerkt.

 

 

Familienaam

 

 

Voornaam

 

 

Adres (straat, huisnummer, busnummer)

 

 

Postcode

 

 

Woonplaats

 

 

E-mailadres

 

 

Telefoonnummer (minstens één vermelden)

 

of

 

 

 

 

Je gegevens worden opgenomen in het bestand van de VLOT vzw. Ze worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heb je recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens.

 

 

 

VLOT vzw | Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren | tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be