VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Vereniging >

 

 

 

Voorstelling

 

 

 

 

Eigenheid en werking

 

De VLOT, een vereniging zonder winstoogmerk, bestaat officieel sinds 1 februari 1996, de datum waarop haar statuten werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Ze is de enige netoverschrijdende vereniging voor leerkrachten klassieke talen in Vlaanderen.


De VLOT groepeert in de eerste plaats leerkrachten klassieke talen in het secundair onderwijs van alle onderwijsnetten, maar ook andere belangstellenden kunnen lid worden indien zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.


De VLOT streeft naar een evenwichtige samenstelling van haar bestuur, waarvan de bestuurders uit verschillende onderwijsnetten afkomstig zijn. Alle leden van de vereniging kunnen met stemrecht deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en zich kandidaat stellen voor het bestuur, dat driejaarlijks wordt benoemd door de algemene vergadering.

 

Het bestuur vergadert ongeveer om de vier tot vijf weken (behalve in de zomervakantie). Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers, die zich volledig belangeloos inzetten voor de vereniging en die voor hun mandaat geen enkele vergoeding ontvangen.

 

 

Doelstellingen

 

De doelstellingen van de VLOT zijn:

 

 

Deze doelstellingen worden onder meer gerealiseerd door:

 

 

De VLOT is bereid elk initiatief te steunen dat op een toegankelijke manier de belangstelling voor en de belangen van de klassieke cultuur en het onderwijs in de klassieke talen nastreeft. Ze wil elke activiteit in verband met de klassieke talen en cultuur ook gratis bekendmaken op haar website, op haar Facebook- en Instagrampagina, in haar tijdschrift Prora en in haar nieuwsbrief.

 

Bij al haar activiteiten werkt de VLOT netoverschrijdend.

 

 

Samenwerking

 

Lidmaatschap van andere verenigingen

 

De VLOT is lid van Classica Vlaanderen, de overkoepelende vereniging met vertegenwoordigers van zowat alle instellingen en organisaties in Vlaanderen die zich met klassieke talen bezighouden (pedagogische begeleidingsdiensten, hogescholen, universiteiten, onderwijsinspectie, oud-studentenverenigingen, culturele organisaties enz.).

 

Uitwisseling met andere verenigingen

 

De VLOT wisselt het respectieve tijdschrift uit met: