VLOT vzw

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

Nieuws   Vereniging   Tijdschrift   Activiteiten   Nieuwsbrief   Informatie   Forum   FAQ   Contact

 

> Nieuws > Website >

 

Gebruiksvoorwaarden

 

 

 

 

 

Copyright

 

Deze website van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw is wettelijk beschermd door het auteursrecht, overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de wetten van 10 en 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

De domeinnaam www.vlot-vzw.be, alle teksten, afbeeldingen, logo's en andere items, alsook het concept, de structuur en de lay-out van deze website zijn het juridische en intellectuele eigendom van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw en van de beheerder van deze website.

 

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie – geheel of gedeeltelijk en met welk middel, in welke vorm of op welke wijze dan ook – is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de oorspronkelijke gegevens op geen enkele manier worden gewijzigd. Publicatie van deze informatie op het internet is echter niet toegestaan. Neem bij twijfel contact op met de beheerder van deze website.

 

Op een andere website een hyperlink leggen naar deze website is toegestaan, op voorwaarde dat door het aanklikken van die hyperlink deze website in een nieuw venster wordt geopend en het internetadres van deze website duidelijk zichtbaar is.

 

 

Aansprakelijkheid

 

Hoewel aan de samenstelling van deze website de grootste zorg wordt besteed, is een onvolkomenheid nooit helemaal uit te sluiten. Hoe dan ook kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. In geen enkel geval kan de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw noch de beheerder van deze website aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige gevolgen van eventuele fouten of onvolledigheden op deze website.

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw en de beheerder van deze website stellen bovendien alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en/of de correcte werking van deze website en kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van deze website.

 

Externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, vallen geheel buiten de verantwoordelijkheid van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw en van de beheerder van deze website, die in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de werking, de vorm, de inhoud en/of de kwaliteit van die externe websites.

 

 

Privacybeleid

 

Om deze website te gebruiken moet de bezoeker zich op geen enkele manier identificeren of registreren. Op de server van deze website worden algemene statistieken bijgehouden, maar die zijn volledig anoniem en verzamelen geen informatie over individuele bezoekers. Er worden op die manier dan ook geen persoonlijke gegevens verzameld noch verwerkt.

 

Bij een bericht op het forum van deze website worden altijd ten minste de volledige naam en het e-mailadres van de inzender vermeld. Andere gegevens (adres en telefoonnummer) worden slechts toegevoegd voor zover de inzender die op het aanmeldformulier invult. Een bericht wordt weer verwijderd wanneer de inzender ons daarom verzoekt of op initiatief van de vereniging wanneer de inhoud ervan niet meer relevant is.

 

 

Contact

 

Voor vragen over of problemen met deze website kun je contact opnemen met de webmaster van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw op het e-mailadres webmaster@vlot-vzw.be.

 

 

 

VLOT vzw | Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren | tel. 09 279 24 36 | info@vlot-vzw.be